Dit ontwikkelen wij

Leren door te doen, dat doen wij zelf ook. Wij passen onderwijsmethodes aan, zodat het bij ons past. Wij doen niet jaar in jaar uit hetzelfde en wij hebben lef om te vernieuwen. Wij krijgen en nemen de vrijheid om dit te doen. Dit houdt het vak zo mooi. Altijd werken en denken vanuit het idee wat past bij de ontwikkeling en tempo van een kind en een klas, wat past bij de wereld van vandaag.

Hieronder leest u wat dit jaar onze ontwikkelpunten zijn:

Muziek

We vinden muziek van groot belang voor de ontwikkeling van de mens. We ontwikkelen met behulp van subsidie een leerlijn muziek voor onze school. Dit jaar hebben we nog op twee domeinen scholing: Spelen en Luisteren. Er worden voorbeeldlessen van een muziekdocente gevolgd en leerkrachten krijgen een coachingsles van deze muziekdocente.
Bij thema’s zullen muzieklessen ontworpen worden. De muziekinstrumenten die gekocht zijn, worden veelvuldig in de groepen gebruikt. Leerkrachten gaan zich de methode eigenwijs-digitaal steeds meer eigen maken. We blijven zoeken naar samenwerking met muziekverenigingen om samen meer muziek te maken.
Met kerst maken we een schoolorkest in samenwerking met andere partijen buiten school, we maken er een gezamenlijk optreden van. 

Eigenaarschap

We willen kinderen leren om te werken met een doel voor ogen, dit om motivatie voor leren te vergroten. Daarvoor is zelfstandigheid, eigenaarschap, feedback en coaching nodig.  We gaan aan de slag met feedback, onder andere onder leiding van Marco Bastmeijer. We maken een smarter groepsplan, waarbij we rekening houden met de doorgaande lijn in de groepen. En welke doelen kunnen leerlingen (leren) stellen om hun eigen ontwikkeling mede vorm te geven. 

Wetenschap en Techniek

De kinderen groeien op in een hoog ontwikkelde informatiemaatschappij. De lessen techniek die zijn ingebouwd in onze MI methode voldoen niet meer aan wat we willen. Wetenschap en Techniek gaat ook over leren denken; over ICT, programmeren, robots en over creatieve toepassingen. We zoeken naar nieuwe middelen, organisatievormen en werkvormen om onderwijs in W&T in ons leerplan in te bouwen.

 

CBS Wereldwijs is onderdeel van Cambium