De nieuwe website is in ontwikkeling, we hopen deze binnenkort te publiceren!

CBS Wereldwijs

CBS Wereldwijs maakt kinderen wereld wijs

Wereldwijs is een protestants christelijke school, waar we veel waarde hechten aan veiligheid en een respectvolle omgang tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

“Wereldwijs” staat voor de ontwikkeling van kinderen in alle facetten van “ZES”: Zelf, Eigen en Samen.  Daarin zijn we onderdeel van de wereld, die we verantwoordelijk en met een open blik tegemoet treden. De kinderen leggen bij ons een basis om te functioneren in deze wereld en om te gaan met deze wereld.  “Wijs” staat ook voor talenten.  Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten. Die zoeken we op en maken we zichtbaar.
We werken volgens de principes van Meervoudige Intelligentie en Coöperatief Leren.

 Lees verder: Missie / Visie