Onze visie: ZES en VIER = 10 !

Zelf

Zelf staat voor zelfstandigheid. Zelfstandigheid is de basisbehoefte van de mens daarvoor zijn zelfaanvaarding en het besef waardevol en uniek te zijn een voorwaarde. Zelf staat voor zelfwaardering. Ik mag er zijn, zoals ik ben; voor God voor mijzelf en voor de ander. Zelf staat voor zelfsturing en eigenaarschap en zelf staat voor zelfreflectie.

Over ons

Eigen

Eigen staat voor eigenheid; eigen talenten en eigen intelligentie. En eigen staat voor eigen ontwikkeling.

Over ons

Samen

Samen staat voor samenwerken. Samen staat voor samen leren. Samen staat voor samen leven. Samen staat voor samen met ouders. Samen staat voor samen naar school. Samen staat voor samenhang.

Over ons

Vragen

Aan het begin van een thema worden vijf geselecteerde vragen gesteld. Deze vragen zijn het uitgangspunt waarop we zeker het antwoord gaan vinden. Uiteraard wordt er veel meer geleerd maar de vragen vormen de minimale stof die ieder kind moet beheersen aan het eind van een thema.

Over ons

Ik

De inbreng van de leerling zelf staat centaal. Wat weet ik al en wat wil ik nog te weten komen?

Over ons

Experimenteren en Ervaren

Kinderen krijgen de gelegenheid om het onderwerp op hun eigen manier te verkennen en te onderzoeken. De vaardigheden van de 21ste eeuw komen hierbij volledig tot hun recht. Omdat kinderen vanuit motivatie volledig zelfstandig werken heeft de leerkracht optimaal tijd om te begeleiden, te verdiepen en vaardigheden aan te leren.

Over ons

Reflecteren en Resultaten

Ieder thema wordt afgesloten met een kennistest en een reflectiemoment. Kinderen bewijzen dat ze de mininum doelen hebben behaald en tonen dat ze nog meer hebben geleerd.

Over ons

Maak kennis met onze school

Een kind is zoveel meer dan kennis. Wij stomen kinderen klaar voor de maatschappij waarin zij moeten gaan functioneren; voor het léven. We laten kinderen groeien op sociaal, emotioneel en cognitief vlak, leren hen te functioneren in een groep, zorgen dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen. Daar hoort bij dat je onderzoekt, dat je jezelf accepteert met al je plussen en minnen, net zoals je een ander accepteert. Zó heeft God dat bedoeld.

bekijk meer
CBS Wereldwijs is onderdeel van Cambium