Wij zorgen voor

Op onze school zitten kinderen, uw kinderen. Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren).  Om de ontwikkeling van uw kind goed te laten verlopen, kijken we naar wat hij of zij nodig heeft. Dat noemen we onderwijsbehoeften. Om erachter te komen wat uw kind nodig heeft, maken we gebruik van bijvoorbeeld observaties, kindgesprekken en toetsen. Resultaten gebruiken we om plannen en doelen op te stellen. Het volgen van uw kind is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerkracht. De leerkracht bespreekt bijzonderheden met de intern begeleider.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij helpt leerkrachten en ouders met verschillende hulpvragen over de kinderen. Dit betekent in de praktijk onder andere dat de intern begeleider aansluit bij gesprekken, klassenbezoeken doet en de schakel is tussen leerkracht, ouders en externe partijen.

De intern begeleider is Jacquette Meijerink. Zij is tevens vertrouwenspersoon.
e jacquettemeijerink@stichtingcambium.nl

Verdere informatie over de zorg en over de vertrouwenspersoon, kunt u vinden in de digitale schoolgids.

CBS Wereldwijs is onderdeel van Cambium