Wij zijn onderdeel van

Stichting Cambium

Onze school maakt deel uit van Stichting Cambium.


Onder deze stichting vallen zeven scholen:

In Wezep:       De Bron en De Rank
In Hattem:      De Van Heemstraschool en de Jan Jaspersschool
In Heerde:      Het Talent en CBS Wereldwijs
In Veessen:     De IJsselvallei

Het centraal bureau van de stichting is gevestigd in ‘ MFA De Heerd’ in Heerde.

Bezoekadres Stichting Cambium:

Griftstraat 8
8181 VZ Heerde

Stichting Cambium:

Postbus 18
8180 AA Heerde

t 06-38149265.
e secretariaat@stichtingcambium.nl
www.stichtingcambium.nl

College van bestuur:
Dhr. B. Roeten
e secretariaat@stichtingcambium.nl

CBS Wereldwijs is onderdeel van Cambium