Schooltijden

Op CBS Wereldwijs wordt er gewerkt met het continurooster volgens het ‘vier gelijke dagen model’.

Wij gaan naar school op:

Maandag*, dinsdag, donderdag en vrijdag*:
van 8.30 – 14.30 uur
Woensdag:
van 8.30 – 12.30 uur

*Groep 1 en 2 zijn op maan- en vrijdag om 12.00 uur vrij.
*Groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.

Gym

Het gymrooster wordt bekend gemaakt aan het begin van het nieuwe schooljaar.

CBS Wereldwijs is onderdeel van Cambium